Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem

Sykehjemmet er en del av Lund omsorgssenter. 

Sykehjem er for personer som ikke lenger kan bo i eget hjem og som i tillegg trenger omfattende bistand i det daglige, kan det være aktuelt med plass på sykehjem. Tilbudet gis etter en individuell vurdering etter søknad. Opphold på sykehjem kan være av ulike varighet og av ulike grunner.

  • Korttidsopphold: kortvarig behandling for et akutt problem eller observasjon.
  • Dag- og nattopphold: tilbud om opphold på dag eller natt for en periode.
  • Langtidsopphold: for brukere som må bo mer eller mindre permanent på sykehjem
  • Avlastningsopphold: opphold på sykehjem, fortrinnsvis for at pårørende skal få avlastning i kortere eller lengre periode.

 Det er ulike betalingsordninger/satser avhengig av type sykehjemsopphold som innvilges. Informasjon om disse ordningene finnes annet sted på sidene.

Det er 28 plasser for heldøgns omsorg og pleie ved sykehjemmet. Av disse er 26 langtidsplasser og 2 korttidsplasser.

Hjemmet er delt opp i tre avdelinger:

Paviljongen:  Tlf 456 53 981

Promenaden:  Tlf 941 37 782

Kroken:  Tlf 911 27 378

Alle avdelingene har sin egen dagligstue med kjøkkenkrok. Her tilberedes frokost og kveldsmat. Middagen tilberedes på vårt hovedkjøkken, men serveres på avdelingene.

Vi har åpen arbeidsstue hver dag hvor aktivitør hjelper beboerne med kreativ utfoldelse som resulterer i årlig basar. Det er også for trimgruppe og sangstunder.

Vi disponerer egen minibuss.

De av våre beboere som har behov for fysioterapi har tilbud fra fysioterapeut med lokaliteter på huset.

Vi har faste dager for frisør og fotpleie. Beboere i sykehjemmet og i omsorgsboligene er velkomne til å benytte seg av dette tilbudet.

På ettermiddagstid/kveldstid har vi stor glede av besøk og forskjellige tilstelninger fra lokale lag og foreninger.

Sansehagen er et uteareal spesielt tilrettelagt for demente beboere. På høsten blir det både saftet og syltet fra egen hage, til stor glede for bærplukkende beboere, og ivrige ansatte.

Klikk her for å se vårt informasjonshefte til pasienter og pårørende. 

tree  3822149  1920

Aktuelt

Bildet er lånt og godkjent av omsorgssenteret

SPRÅK KAFE PÅ LUND OMSORGSSENTER

Denne uka fikk vi besøk fra 5 flotte damer fra Ukraina og Syria sammen med Bodil Røkbuvold. De vil komme og besøke omsorgssenteret hver uke fremove...