Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Langtidsopphold

Forskrift for tildeling av langtidsopphold

For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i til svarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har helse- og omsorgsdepartementet foreslått at denne retten skal nedfelles i lov. Stortinget vedtok endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven 13. juni 2016.