Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

Folkehelsearbeid er kommunens innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Ny folkehelseplan er under revurdering.  Inntil ny plan er godkjent er den forrige planen i drift.

Folkehelsegruppen består av politisk valgte medlemmer, kommunalsjef helse og omsorg og to folkehelsekoordinatorer med hver sin i 10 % stilling. Koordinator stillingene ligger under oppvekst og kultur og helse og omsorg. 

Lund kommune er med i et partnerskapssamarbeid for folkehelse i Rogaland. Det er 4 andre partnere i denne avtalen:  Tannhelse Rogaland, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Frivillig Rogaland og Dalane friluftsråd ( DFR).

Årlig kan Lund kommune søke fylke om midler til folkehelsearbeid.  I 2020 fikk Lund kommune 104.000 kr. Lund kommunen må bidra med tilsvarende beløp. Etter utlysning tildeler Folkehelsegruppen midler  i henhold til søknader og retningslinjer. 

Folkehelsekoordinatorene har koordineringsoppgaver i henhold til  aktivitetsplan / handlingsplan, samt koordineringsoppgaver  mot ulike samarbeidspartnere.

Folkehelsegruppen har som mål å  jobbe systematisk og målrettet. En innhenter opplysninger fra  Folkehelseprofilen, ungdata, samt innspill fra fagpersonell til  fokuset i handlingsplanen.

Lund kommune har ett stort og variert tilbud innen Frivillige lag og foreninger.

 

Frisklivstilbud:

  • Undervisningskurs i mestring av depresjon (KID) og belastningslidelse (KIB) / stressmestring, samt Tankeviruskurs.
  • Snus- og røykeslutt kurs.
  •  Tilrettelagte aktivitet / treningstilbud fra psykisk helsetjeneste  innen svømming, trening,  toppturer og kortilbud.
  • Kostholdskurset Bra Mat.
  • Dalane Friluftsråd( DFR) tilbyr varierte  tilbud, til ulike aldersgrupper på ulike steder i kommunen.
  • MI opplæring. 
  • Samarbeid med LHL / Mestringsenheten i Flekkefjord.  Tilbud:  Hjerteskolen og Kols undervisning for aktuelle pasientgrupper.
  • ​Samarbeid med  Lund frivilligsentral, eks arrangement og aktivitet.
youth  570881  1920

Aktuelt