Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barn og unges helsetjeneste

Helsestasjonstjenesten er sentral i det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deres foresatte. Tjenesten skal bidra til å fremme mestring og god selvfølelse hos brukerne.

Kommunen skal gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
1. Fremme psykisk og fysisk helse 
2. Fremme gode sosiale og miljømessige forhold 
3. Forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonstjenesten inneholder:

  • Helsestasjonen (0-5 år)
  • Skolehelsetjeneste (5-20 år)
  • Jordmortjeneste (fra sept 2019)
  • Flyktninghelsetjeneste

Barnets rett til helseundersøkelse er lovfestet. Loven sier også at foreldre plikter å medvirke til at barnet får dette tilbudet.

Helsestasjonstilbudet er gratis.

Lund Helsestasjon og skolehelsetjeneste er bemannet med 3,9 årsverk helsesøster, 50% familiekonsulent, 40 % jordmor (fra sept 2020) 10% lege og 10% fysioterapeut. I tillegg har helsestasjonen samarbeid med barnehager og er fast tilknyttet til skolehelsetjenesten ved skolene i kommunen.

Helsestasjonen gir følgende tilbud:

Svangerskapskontroller og tidlig hjemmebesøk av jordmor (fra sept 2020)

Hjemmebesøk etter fødsel av helsesykepleier

Planmessig oppfølging og undersøkelse av barnets vekst og utvikling og vaksinering etter fastsatt program.

Oppfølgingen veksler mellom konsultasjon med helsesykepleier, lege og gruppesamlinger for foreldre med jevnaldrende barn.

Barn får tilbud om undersøkelse hos fysioterapeut ved 4 måneders alder, og de som trenger ekstra oppfølging og stimulering ift motorikk får tilbud om dette. Personalet ved helsestasjonen deltar i tverrfaglige ansvarsgrupper for barn med ulike behov.

Helsestasjonen kan sørge for henvisning til spesialist og annen utredning når det er nødvendig.

Ved spørsmål eller behov utover det faste opplegget er alltid barn og foreldre velkommen til å kontakte Helsestasjonen.

Ved sykdom, feber og smitte skal man kontakte egen lege/fastlege utenom helsestasjonen.

 

Vi er lokalisert i Lund rådhus

Adresse: Moiveien 9, 4460 Moi

Åpningstider: Mandag til fredag 08.00-15.30

 

 

brothers  457237  1920