Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barn og unges helsetjeneste (GAMMEL)

Helsestasjonstjenesten er sentral i det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deres foresatte. Tjenesten skal bidra til å fremme mestring og god selvfølelse hos brukerne.

Kommunen skal gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
1. Fremme psykisk og fysisk helse 
2. Fremme gode sosiale og miljømessige forhold 
3. Forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonstjenesten inneholder:

 • Helsestasjonen (0-5 år)
 • Skolehelsetjeneste (5-20 år)
 • Helsestasjon for ungdom (13-20 år)
 • Jordmortjeneste (Tilbud hos Bjerkreim kommune, inntil vi får ansatt ny jordmor)
 • Flyktninghelsetjeneste

Barnets rett til helseundersøkelse er lovfestet. Loven sier også at foreldre plikter å medvirke til at barnet får dette tilbudet.

Helsestasjonstilbudet er gratis.

Lund Helsestasjon og skolehelsetjeneste er bemannet med 3,4 årsverk helsesykepleier, 50% familiekonsulent, 10% lege og 10% fysioterapeut. I tillegg har helsestasjonen samarbeid med barnehager og er fast tilknyttet til skolehelsetjenesten ved skolene i kommunen.

Helsestasjonen gir følgende tilbud:

Hjemmebesøk etter fødsel av helsesykepleier.

Planmessig oppfølging og undersøkelse av barnets vekst og utvikling og vaksinering etter fastsatt program.

Oppfølgingen veksler mellom individuelle konsultasjon med helsesykepleier og lege, og gruppesamlinger for foreldre med jevnaldrende barn.

Barn får tilbud om undersøkelse hos fysioterapeut ved 4 måneders alder, og de som trenger ekstra oppfølging og stimulering ift motorikk får tilbud om dette. Personalet ved helsestasjonen deltar i tverrfaglige ansvarsgrupper for barn med ulike behov.

Helsestasjonen kan sørge for henvisning til spesialist og annen utredning når det er nødvendig.

Ved spørsmål eller behov utover de faste konsultasjonene er alltid barn og foreldre velkommen til å kontakte Helsestasjonen.

Ved sykdom, feber og smitte skal man kontakte fastlege utenom helsestasjonen.

 

Vi er lokalisert i Lund rådhus

Adresse: Moiveien 9, 4460 Moi

Åpningstider: Mandag til fredag 08.00-15.00

Telefontid hver dag mellom kl 08.00 – 14.00

 

Kontakt oss:

 • Hovedtelefon: 476 17 155
 • Ledende helsesykepleier Sylvia Imhof:  Mob: 489 57 634   Epost: sylvia@lund.kommune.no
 • Helsesykepleier Laila Hamre: Mob: 479 78 449  
 • Helsesykepleier Myriam Zwygart: Mob: 474 55 173  
 • Helsesykepleier Therese Hinderaker: Mob: 489 57 629 
 • Helsesykepleier Vivi Østrem: Mob: 489 57 627
 • Familiekonsulet Janne Solås Rob: Mob: 488 98 470
 • Jordmor Benedikte Myksvoll: Jobb: 51 20 11 59 Mob: 404 44 956 Epost: benedikte.myksvoll@bjerkreim.kommune.no
 • Åpningstider: Man, tors og fre i partallsuker klokken 08-15. Adresse: Nesjane 1 4389 Vikeså

 

 

 

 

brothers 457237 1920

Aktuelt