Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for deg på jobb slik du kan fortsette i jobb så lenge som mulig. For eksempel at du får ekstra pauser i løpet av arbeidsdagen, unngår tunge løft, går over til dagvakter om du jobber nattevakter. Har du en jobb som kan utsette fosteret for fare for eksempel arbeid med kjemiske stoffer, eller arbeid med fysisk aggressive pasienter, kan du ha krav på svangerskapspenger. 

Les mer om svangerskapspenger.

Her finner du også mer informasjon om graviditet og arbeidsmiljø.