Velkommen til svangerskapskontroll hos jordmor

Jordmor er tilstede vanligvis mandager og torsdager, og annenhver tirsdag.

I svangerskapet er det frivillig om du vil gå til svangerskapskontroll hos lege eller jordmor, eller vekselvis begge. Du kan bestille time hos jordmor direkte, eller hos  helsesykepleier på tlf. 489 57 634 som er der hver dag.

Jordmor jobber etter nasjonale retningslinjer og jordmor sitt arbeidsområde er:

 • Det normale svangerskapet
 • Den normale fødsel og barseltid
 • Familieplanlegging og prevensjonsveiledning.

Jordmor legger særlig vekt på:

 • Tiltak som fremmer god helse og naturlig utvikling av svangerskapet.

 • At du føler deg trygg i forhold til forestående fødsel.

 • At du/ dere som foreldre får en god start sammen med det nye barnet.

 • At du er foreberedt på barseltid og amming.

 • At du har kjennskap til dine rettigheter som gravid, fødende og barselkvinne.

Jordmor samarbeider med blant annet lege og helsesykepleier. Når du er hos jordmor blir det satt av god tid til samtale, informasjon og undervisning. Det blir og sjekk av blodtrykket, lytting av barnets fosterlyd, måling av magen sin vekst, urinprøve, diverse blodprøver.

Det blir sendt henvisning til rutineultralyd som foregår i 18 uke.

Dersom noe avviker i graviditeten sender jordmor henvisning til spesialisthelsetjenesten for videre undersøkelse.

Fastlegen blir kontaktet ved behov for sykemelding, henvisning til fysioterapeut og mistanke om urinveisinfeksjon, eller dersom man bruker medisiner eller har sykdommer som bør følges opp.

Svangerskapskontroller

Uke
Hvor
Tema
6-8 Jordmor Levevaner
12 Lege Blodprøver
16 Jordmor Arbeidssituasjon
24 Jordmor Viktigheten av å kjenne daglig liv
28 Lege Blodprosent
32 Jordmor Amming
36 Jordmor Fødsel
38 Jordmor Viktig å ruge nå, parforhold etter fødsel. Repitisjon
40 Jordmor Repitisjon. Informasjon om evt. trivselkontroll.
41,5 SUS Trivselskontroll på fødepol. dersom du ikke har født

 

Kjenn liv

 

Å kjenne at babyen sparker og beveger seg er tegn på at den har det bra. Den som best kan følge med på livet i magen, er den gravide selv.  Les mer på kjennliv.no

Bekkenet og spinning babies

Bekkenet

Bekkenet består av flere bein. Normalt er det liten bevegelighet mellom de ulike beina. Ved graviditet blir leddbåndene mellom beina påvirket av svangerskapshormoner, som gjør at de blir mer tøyelige og bekkenet blir mer fleksibelt. Dette er en naturlig prosess som klargjør bekkenet til fødsel. Hos noen gravide kan bevegeligheten mellom de ulike bekkenbeina utløse smerter.

Her er en veldig bra og beskrivende film som omhandler bekkenleddsmerter

 

Her kan du lese en artikkel fra fysioterapeuten.no fra mai 2020. Den handler om at det kan være nyttig å få veiledning og hjelp av fysio/manuellterapeut dersom en sliter med bekkenplager i svangerskapet. Uttdrag fra artikkelen: 

"I 2018 kom nye retningslinjer som krever at leger og jordmødre anbefaler gravide å være fysisk aktive. Retningslinjene er basert på forskning som viser enormt mange helsegevinster for gravide som trener. - Et stort flertall av de gravide er redde for å gjøre feil. De hører skrekkhistorier om mødre og venninner som har endt opp i en rullestol grunnet bekkenleddsmerter. Og de hører at enkelte ikke klarer å bevege seg etter fødsel. Dermed blir de livredde for å bevege seg, og ikke minst redde for å trene. Vi må hjelpe kvinnene slik at de får bedre svangerskap, lettere fødsler og kommer seg raskere etter fødsel, sier Anzjøn Holbø"

 

Spinning babies

Spinning babies er et konsept utviklet av den amerikanske jordmoren Gail Tully. Det går ut på ulike øvelser som skal hjelpe den gravide å komme i balanse med kroppen sin, slik det blir mer plass til babyen i magen. Dette fremmer barnet til å innstille seg riktig i bekkenet. Barnet i magen har en stor jobb foran seg under fødselen. Med hjelp av riene skal barnets hode flektere og barnet skal skru seg og rotere ned i bekkenet på lettest mulig måte. Det at mormunnen dilaterer til 10 cm er ikke nok i seg selv til at barnet skal komme ut. Ledene del, som oftest hodet, må flektere og rotere på riktig måte sammen med skuldrene til barnet. Vanligvis skjer dette fint ved hjelp av riene. Men en kan som vordende mor hjelpe til med denne jobben med ukentlig og daglig gjøre noen enkle øvelser.

Spinning babies programmet fokuserer da på hvor babyen er i bekkenet og posisjonen gjennom fødselen. Det handler ikke om å snu babyen, men å hjelpe til med den naturlige rotasjonen i fødselen og forebygge feilinnstilling slik fødselen kan utvikle seg normalt.

De tre prinsippene i spinning baby er:

 • Balanse
 • Tyngdekraft
 • Bevegelse

Her er noen videoer som omhandler spinning babies:

Daglig øvelse en kan gjøre de siste mnd i svangerskapet.

Flere øvelser.

Hvordan få foster i tverrleie over i hodeleie.

Du skal alltid ta kontakt med jordmor eller lege dersom:

 • Du mistenker fostervannsavgang.
 • Bløding i svangerskapet
 • Vedvarende magesmerter
 • Regelmessige sammentrekninger i livmor (rier)
 • Lite fosterbevegelser
 • Etter svangerskapsuke 24 kan fødeavdelingen kontaktes direkte. 

 

Ta gjerne og kontakt dersom :

 • Du er redd for å bli gravid pga en tidligere fødsel.
 • Trenger å rådføre deg, eller samtale om abort.
 • Har ulike spørsmål.