Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planstrategi

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere i valgperioden. Arbeidet er hjemlet i Plan – og bygningsloven (pbl) § 10-1. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. 

I planstrategien tar kommunestyret stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, eller videreføres som den er. 

Sti i furu