Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

Her finner du oversikt over planene som berører kommunen.

Arealplanene er planer som omfatter arealene i kommunene, typisk reguleringsplaner og arealdelen av kommuneplanen.

Styringsdokumenter er planer som sier noe generelt om et tema og hvor en sier noe om i hvilken retning en ønsker kommunen skal gå i den saken i fremtiden. De gjelder oftest for 4 år av gangen.

Planhierarki