Administrasjon

Andrea Henriksen Borge | Administrasjonskonsulent
| 97074631
Emil Våge | IT konsulent
| 984 93 437
Espen Lindal | Kommunalsjef økonomi og personal
| 994 59 312
Gunn Tove Gursli | Økonomisk rådgiver
| 481 22 015
Jorna Klungland | Arkivleder
| 908 10 578
Lise Kvelland Sivertsen | Lønn- Økonomikonsulent
| 481 11 812
Mai Gursli | Økonomi- Administrasjonskonsulent
| 481 11 812
Monica Skailand | Konsulent Innbyggertorget
| 48217790
Nora Amalie Bu | Kontorlærling
| 90640914
Richard Lind | Rådgiver økonomi
| 991 69 525
Siv Kristin Egenes | Kommunedirektør
| 906 82 586
Tine Linn Surdal | Rådgiver Personal og virksomhetsstyring
| 93221358
Turid Tesaker Belland | Digitaliseringssjef
| 913 99 259

Barn og skole

Åse Eide | Styrer kommunale barnehager
| 414 01 497
Berit Eike | Oppvekstrådgiver
| 91804942
Camilla Glendrange | Spesialpedagog
| 481 75 760
Chris Brogeland | Rektor Kjellands Minde skole
| 988 67 558
Ella Hamre | Spesialpedagog
| 482 24 710
Ellen Marie Aaserød | Midl. Rektor Lund ungdomsskole
| 45881270
Karin Holum | Daglig leder SFO/administrasjon
| 482 85 848
Lise Moen | Kommunalsjef oppvekst & kultur
| 93679489
Merethe Handeland Surdal | Midl. Inspektør Lund ungdomskole
| 90239021
Olaug Hove | Rektor Nygård barneskole
| 477 12 663
Tina Skalstad | Inspektør Nygård barneskole
| 990 28 645
Tina Falk Skilbrei | Rektor Heskestad skule
| 41550776
Tone Mo Eik | Avdelingsleder oppvekst
| 48194629

Helse og omsorg

Alice Holum | Avd.leder hjemmetjenesten
| 456 52 810
Ann Elizabeth Gray | Leder for psykisk helsetjeneste
| 478 01 333
Arne Tregde | Kommunalsjef helse & omsorg
| 488 97 524
Christiane Galdal | Leder Haukland Bofellesskap
| 957 00 261
Dewi Saltzherr | Konsulent - Resepsjon
| 45652976
Ingebjørg T. Gjøtterud | Spesialfysioterapeut
| 958 09 717
Kjell Nesgård | Ergoterapeut
| 958 21 918
Leif Rune Drivdal | Hjelpemiddellager
| 474 55 174
Liz Hege Moi Thele | Rådgiver helse og omsorg. Koordinerende enhet. Barnekoordinator.
| 47 90 84 55
Merethe Birkeland | Virksomhetsleder for Lund sykehjem og hjemmetjenesten
| 456 54 376
Mona Rinden | Stabsleder
| 45 65 29 61
Sylvia Imhof | Avdelingsleder helsestasjonen
| 489 57 634
Tone S Skjærpe | Kommunekordinator
| 458 75 103

Kultur og fritid

Daniel Hinderaker | Rektor kulturskolen
| 977 99 266
Ida Sofie Halvorsen | Leder for Lund folkebibliotek
| 941 40 425
Ida Sofie Hamre Halvorsen | Koordinator/badevert Lundbadet
| 971 01 993
Lars Sigbjørn Nedland | Kulturkonsulent
| 90658967
Per Chr. Salvesen | Museumspedagog
| 924 19 920

Politikere

Gro Helleland | Ordfører
| 976 58 850
Rene Munthe Eik | Varaordfører
| 924 82 259

Teknisk etat

Øystein Brennsæter | Avdelingsingeniør
| 970 84 373
Anders Øfstaas | Rådgiver skog- og viltforvaltning
| 476 95 914
Anne Mette Laurendz | Landbrukssjef
| 92481441
Camilla Øverland Skoland | Konsulent
| 48147708
Ingemar Bjerga | Ingeniør
| 477 67 704
Olav Erlend Hegdal | Kommunalsjef PNM - Beredskapskoordinator
| 47974087
Sander Huslende Alfredsen | Skogbrukssjef Dalane
| 472 81 365
Stig Skåland | Avdelingsleder uteseksjonen
| 94891026