Nygård barneskole                     

Elevene møter mandag 15. august kl. 08.30.                                                    

 

Kiellands Minde skole

Elevene møter mandag 15. august kl. 08.00.

 

Heskestad skule                         

Elevene møter mandag 15. august kl. 07:55  

 

Lund ungdomsskole  

Elevene møter mandag 15. august kl. 08.30.

 

 

 

Norskopplæring voksne, flerkulturelle/flerspråklige og grunnskoleopplæring for voksen ved Eigesund voksenopplæringssenter:            

Elevene vil bli kontaktet vedr. oppmøtested og tidspunkt.   

            

 

Skoleruten finner du på Lund kommunes hjemmeside:  www.Lund.kommune.no 

under Barn og skole, Skole.

 

 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR.

Lise R. Moen

Kommunalsjef for oppvekst og kultur