tb
A A A Normal Lo-Fi

Det er behov for flere fosterforeldre - noe for deg?

Møte for interesserte på Grand hotell i Egersund 16. oktober kl 1900.

2014-09-19
nav_lund_medium

NAV Lund

Nye åpningstider på NAV Lund

Nye åpningstider på nav Lund – hver dag fra kl 10.00 – 15.00.
2014-09-18
Rotary Wheel

Lund Rotaryklubb's loppemarked 2014

Lørdag 1. november fra kl. 09.25 i NorDan hallen.

Auksjon ca. fra kl. 11.30.

 

I mer enn 40 år ha Lund Rotaryklubb sammenhengende gjennomført årlig loppemarked. Dette er en stor dugnad der klubben bidrar med 400-500 dugnadstimer. Overskuddet fra loppemarkedet fordeles uavkortet til lag og foreninger, andre som jobber for barn og unge etter søknad samt Rotarys internasjonale, humanitære arbeid.

2014-09-15
Egils siste arbeidsdag

Egils siste arbeidsdag

I dag fredag 12. september hadde kommunalsjef for oppvekst og kultur sin siste arbeidsdag i Lund kommune etter sammenhengende ansettelse i kommunen i over 24 år.

2014-09-12
Suksess for Seniorer og sertifikatet

”Åkke øve 60” avholdt informasjonsmøte

Suksess for Seniorer og sertifikatet

"Vi er svært godt fornøyde med fremmøte på temakvelden Seniorer og sertiikatet i regi av Åkke Øve 60" sier Ansgar Birkeland. Foredraget på Lundetun tirsdag 9. september samlet ca. 60 deltakere. Foredragsholder, Carl Georg Høien fra Høien Trafikkskole i Egersund hadde deltakerne i sin "hule hånd" fra start til avslutning.

2014-09-11