Matpriser fra kjøkken for beboere i omsorgsboliger/matombringing/betjening (innvilget vedtak) fra 01.01.22

Frokost Kr 37,-
Grøt

Kr 43,-

Grøt- kjørt hjem Kr 55,-
Middag Kr 64,-
Middag- kjørt hjem Kr 76,-
Middag m/dessert  Kr 91,-
Middag m/dessert- kjørt hjem Kr 103,-
Dessert/suppe Kr 27,-
Kvelds Kr 37,-

 

Priser på middag for gjester:

Middag Kr 128,-
Middag m/dessert Kr 150,-
Kaffe og kaffemat Kr 37,-