Matpriser fra kjøkken for beboere i omsorgsboliger/matombringing/betjening fra 01.01.22

Frokost Kr 36,-
Grøt

Kr 41,-

Grøt- kjørt hjem Kr 51,-
Middag Kr 62,-
Middag- kjørt hjem Kr 72,-
Middag m/dessert  Kr 88,-
Middag m/dessert- kjørt hjem Kr 98,-
Dessert/suppe Kr 26,-
Kvelds Kr 36,-

 

Priser på middag for gjester:

Middag Kr 124,-
Middag m/dessert Kr 144,-
Kaffe og kaffemat Kr 36,-