Resepsjonen på rådhuset har de siste måneder opplevd en markant nedgang i antall henvendelser. Av denne grunn er det besluttet å endre åpnings- og telefontider til kl 1000-1400 for å frigjøre tid til andre arbeidsoppgaver. Våre medarbeidere kan også kontaktes direkte mellom kl 0800-1500. Klikk her for kontaktinformasjon. 

Av smittevernshensyn oppfordrer vi innbyggerne til primært å ta kontakt med rådhuset digitalt, eller via telefon. Flere av våre medarbeidere er på hjemmekontor ihht nasjonale føringer for smittevern. Av denne grunn oppfordrer vi til å forhåndsavtale evt fysiske møter.