Administrasjon

Eli Gursli

Personalkonsulent/sekretær Nygård barneskole

Tlf: 480 95 936 / 51 40 90 60

Emil Våge

IT konsulent

Tlf: 98493437

Espen Lindal

Kommunalsjef økonomi og personal

Tlf: 994 59 312

Eva Alver Gursli

Formannskapssekretær

Tlf: 481 11 812

Gunn Tove Gursli

Økonomisk rådgiver (skatteoppkrever)

Tlf: 481 22 015

Hanne Hundsnes (Permisjon)

Lønnsansvarlig og økonomisk rådgiver

Tlf: 481 34 105

Henrik Utsigt

IT konsulent

Tlf: 90238178

Jorna Karol Øystøl Klungland

Lønnsansvarlig (vikariat)

Tlf: 908 10 578

Katrine Saltnes

Resepsjonist

Marit Bakaas Øverland

Resepsjonist

Olav Erlend Hegdal

Digitaliseringssjef

Tlf: 479 74 087

Siv Kristin Egenes

Kommunedirektør

Tlf: 906 82 586

Barn og skole

Berit Eike

Oppvekstrådgiver

Tlf: 918 04 942

Esther Lillian Rusdal

Sekretær Kiellands Minde/Heskestad skule

Tlf: 51 40 21 80/51 40 08 55

Karin Holum

Inspektør Nygård barneskole, vikar

Tlf: 51 40 90 60

Olaug Hove

Rektor Nygård barneskole

Tlf: 477 12 663

Preben Kristiansen

Rektor Kiellands Minde skole

Tlf: 454 45 030

Lise Moen

Kommunalsjef oppvekst & kultur

Tlf: 936 79 489

Peggy Gursli

Avdelingsleder oppvekst

Tlf: 481 94 629

Camilla Nilsen

Spesialpedagog

Tlf: 481 75 760

Ella Hamre

Spesialpedagog

Tlf: 482 24 710

Gro Helleland

Rektor Heskestad skule, vikar

Tlf: 51 40 08 55

Åse Eide

Styrer kommunale barnehager

Tlf: 414 01 497

Merethe Handeland Surdal

Sekretær Lund ungdomskole

Tlf: 51 40 94 60

Vidar Bogstad

Rektor Lund ungdomskole

Tlf: 51 40 94 62

Helse og omsorg

Ann Elizabeth Gray

Leder for psykisk helsetjeneste

Tlf: 478 01 333

Ingebjørg T. Gjøtterud

Spesialfysioterapeut

Tlf: 958 09 717

Kjell Nesgård

Ergoterapeut

Tlf: 958 21 918

Leif Rune Drivdal

Hjelpemiddellager

Tlf: 474 55 174

Merethe Birkeland

Virksomhetsleder for Lund sykehjem

Tlf: 51 40 48 20

Lotti Løvhaug

Kommunalsjef helse & omsorg

Tlf: 980 63 581

Sylvia Imhof

Avdelingsleder helsestasjonen

Tlf: 489 57 634

Miriam Haukland

Avdelingsleder hjemmesykepleien

Tlf: 51 40 48 01

Mona Rinden

Stabsleder

Tlf: 51 40 48 33

Sølvi Surdal

Konsulent

Kultur og fritid

Ida Sofie Hamre Halvorsen

Koordinator/badevert Lundbadet

Tlf: 971 01 993

Janet Syvertsen

Leder for Lund folkebibliotek

Tlf: 941 40 425

Per Chr. Salvesen

Museumspedagog

Tlf: 924 19 920

Hilde Fløtre

Avdelingsleder kultur

Tlf: 975 37 755

Daniel Hinderaker

Rektor kulturskolen

Tlf: 977 99 266

Politikere

Magnhild Eia

Ordfører

Tlf: 918 85 196

Teknisk etat

John Skåland

Kommunalsjef teknisk

Tlf: 482 22 221

Anne Mette Laurendz

Landbrukssjef

Tlf: 924 81 441

Ingemar Bjerga

Ingeniør

Tlf: 477 67 704

Solfrid Birkeland

Konsulent

Tlf: 481 47 708

Øystein Brennsæter

Avdelingsingeniør

Tlf: 970 84 373