Arealplaner.no er et system for å holde orden på kommunens arealplaner. Det gir en samlet oversikt over tillatt bruk og vern av arealene i kommunen etter plan- og bygningsloven og inneholder:

  • vedtatte planer og planer som er under arbeid
  • planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt
  • vedtatte mindre endringer, dispensasjoner og midlertidige forbud mot tiltak

Arealplaner.no vil bidra til:

  • at innbyggere og utbyggere enkelt kan få innsyn i gjeldende arealplaner og bestemmelser som fastlegger hvordan arealene kan utnyttes
  • at byggesaksbehandlere, arealplanleggere og andre ansatte i kommunen kan finne plandokumenter og bruke dette som grunnlag for saksbehandling
  • å forenkle medvirkning og gi grunnlag for raskere utbygging. 

I skrivende stund er vi enda i prosess med å legge inn data i løsningen. Av denne grunn har vi inntil videre også valgt å beholde vår gamle løsning for innsyn i reguleringsplaner. Denne vil fjernes når vi etterhvert får overført alle data. 

 

Klikk her for å komme til løsningen