Lund kommune inviterer til åpne informasjonsmøter om forslaget til kommuneplanens arealdel på følgende tidspunkter:

• Eik – 19. juni 2023 kl. 16.30-18.00 på Hovstun.
• Ualand – 19. juni 2023 kl. 19.00-20.30 på Heskestad samfunnshus.
• Moi – 20. juni 2023 kl. 18.00-19.30 på Lundetun (kinosalen).

I tillegg arrangeres det et møte for næringslivet på Moi 20. juni 2023 kl. 14.00-15.30 på Lundetun (kinosalen).

Klikk her for artikkel om høring og offentlig ettersyn av kommeplanens arealdel 2023-2035