FAU - Foreldrerådets Arbeids Utvalg. 

Alle foreldre som har barn i skolen , er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU, FAU fungerer som et styre for foreldrerådet og er talerør i samarbeid med skolen. 

SU - Samarbeidsutvalget

(opplæringsloven §11-1.)
Er skolens øverste organ og her er alle partene i skolen representert, elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og kommunen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
 

SMU - Skole Miljø Utvalg

(opplæringsloven § 11-1a )
Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for ett godt skolemiljø.
SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert.