Statsforvalteren i Rogaland inviterer deg som skogeier til kveldswebinar. Dette webinaret er nummer fire i en serie på fire, og vil ta for seg skogbruksplanen og programmet ALLMA. Skogbruksplanen er skogeieren sitt viktigste verktøy for å gjøre gode prioriteringer og gjennomføre tiltak til rett tid på sin eiendom. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding.