Lund kommune søker nå etter voksne arbeidssøkende menn som vil tilbys en unik mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider gjennom Menn i helse.

Utdanningen er komprimert og tilrettelagt for arbeidssøkende menn i alderen 25 – 55+. Deltakerne får tittelen helserekrutter og under utdanningen veksles det mellom å motta ytelse fra NAV og lønn fra kommunen.  

PÅMELDING TIL INFOMØTE 

Ta sjansen å bli med på et uforpliktende infomøte hvor det gis informasjon utdanningen, økonomi og jobbmulighetene. Helserekrutter fra tidligere kull er også til stede og deler sine erfaringer og anbefalinger. 

Det vil her bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten! 
Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips dem om Menn i helse! 

Har du spørsmål om Menn i helse?  
Ta kontakt med fylkeskoordinator: Helene Lie Seljåsen