Det søkes etter fritidskontakter i Lund kommune.

Mange barn, ungdommer og voksne i Lund trenger fritidskontakt. Noen trenger bistand i en overgangsfase, andre i flere år. De som trenger fritidskontakt, kan ha utfordringer med å komme seg ut på egen hånd. Noen har lite sosialt nettverk, en utviklingshemming, en fysisk skade, sosiale eller psykiske problemer. Kunne du tenke deg å bidra til en meningsfull hverdag for en som trenger det?

 

Kvalifikasjoner

Du bør ha fylt 18 år. Hvis du kjenner vedkommende fra før, kan vi gjøre unntak og ansette deg som er mellom 16 og 18 år. Du må være stabil, pålitelig og kunne holde inngåtte avtaler. Du bør kunne binde deg for minimum ett år, gjerne lengre. Du har overskudd å gi av, du er trygg på deg selv, er fleksibel og har evne til samarbeid. Du må i noen situasjoner kunne sette tydelige grenser, omsorgsfullt, men bestemt. Alkohol og andre rusmidler skal ikke brukes i samvær med brukeren. Du må ha godkjent politiattest.

Vi trenger både unge og gamle, menn og kvinner.

Høres dette ut som noe for deg?

 

Søknadsskjema finnes på lund kommunes hjemmeside https://skjema.lund.kommune.no/ 

Vennligst kontakt Veronika S Skaara på telefon 90 87 66 62 for mer informasjon.