Vi forventer å vaksinere ferdig med dose 1 ila uke 30-32. Kommunen vil motta rundt 1000 doser disse ukene. Det er også svært viktig at alle møter til oppsatt time. Fra uke 33 vil hovedfokuset være på de som skal ha dose 2.

Alle innbyggerne over 18 år i Lund kommune skal ha fått tilgang til ReMin for å bestille time til dose 1. Logg inn via mottatt sms eller via link under "Oppdatering koronavaksine" på kommunens hjemmeside. 

Ved problemer med innlogging så kan man ta kontakt med Lund Legesenter.