Søknadsskjema for SFO ligger i Visma Flyt Skole. For å søke må du logge inn i nettleser via lenke: https://skole.visma.com/lund/

Ny bruker?
Visma Foresattportal bruker ID-porten til pålogging.

Foresatte til barn som skal begynne i 1.klasse må først opprette brukerprofil. Se vedlagt veileder. Har du allerede barn i Lund-skolen trenger du ikke lage ny profil.

CKoVP 8DFANzImAtjZQAAAAASUVORK 5CYII=

Visma Flyt Skole app:

Skolene i Lund bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app.
Du som foresatt vil bruke Visma Flyt Skole i din kommunikasjon og samhandling med skolen og SFO.


Vi anbefaler alle å laste ned appen Min Skole – Foresatt, til sin smarttelefon (se oppskrift i vedlagt fil). I appen kan du bl.a. motta og sende meldinger til skolens ansatte og SFO, registrere fravær, se time- og oppholdsplan, besvare samtykker m.m.

weGXup 9NCmk 3gAAAABJRU 5ErkJggg==

SKOLEFRITIDSORDNING 

Elever på 1., 2. og 3. trinn gis gratis kjernetid i SFO (12 timer) dersom søknad om SFO plass er mottatt innen søknadsfristens utløp 1. mars 2024. Søknad om SFO plass mottatt etter søknadsfristens utløp behandles fortløpende når det blir ledig plass.

Gratis SFO for 3. trinn gjelder fra høsten 2024.

MERK: Lund kommune tilbyr gratis kjernetid for 1., 2. og 3. klasse fra skoleslutt til 15:45 mandag til fredag.
 

Fra høsten 2024 gis det tilbud i SFO med inntil 12 timer og over 12 timer.

 

Nygård barneskole
 

Åpningstider: Fra kl. 06.30 – 08.20 og fra skoleslutt til kl. 15.45. 

Sommeråpen SFO og åpen SFO på planleggingsdager, høstferie og vinterferie er åpen for alle elever ved grunnskolene i Lund kommune under forutsetning av tilstrekkelig med søkere.

 

Kiellands Minde skole

Åpningstider: Fra kl. 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 15.45 dersom minst 5 barn.

 

Heskestad skule

Åpningstider: Fra skoleslutt til kl. 15.45 dersom minst 5 barn.

Viser til vedtekter for SFO for ytterligere informasjon om SFO-ordningene.