Har du har mulighet til være en aktivitetsvenn som for eksempel kan tenke deg å invitere til  gåtur, kafèbesøk, mandagsmiddVi trenger sambygdinger i alle aldre som har lys til å berike livet sitt med å være en ressurs for flyktninger, middag på Menighetssenteret sammen, strikkekveld, Perlå, bytur, fotball, Magma, Royal rangers, kor, fritidsklubben, i svømmehallen, karate eller invitere foreldre og barn med på aktiviteter?

Du bestemmer selv hvor ofte du kan gjøre noe.

Ta kontakt med Lund frivillighetssentral i Stasjonsveien 9, på tlf. 51 30 40 00 eller send en mail til:  lundfrv@gmail.com