Lund kommune v/ordfører og lokale representanter fra Arbeiderpartiet var til stede ved minnemarkeringen og kransenedleggelsen ved 22. juli-monumentet i Egersund.