De nye nettsidene er utarbeidet for i større grad å imøtekomme brukernes behov. Populære temaer er løftet fram på forsiden. Hjemmesiden er også tilpasset mobile enheter, slik at de bedre kan møte trafikk fra nettbrett og mobiltelefon. 

Er det noe du savner?
Er det noe du savner på sidene våre, eller har problemer med å finne? Vi jobber videre med å gjøre sidene best mulig for alle våre innbyggere – og tenker at siden slett ikke er ferdig, men under kontinuerlig forbedring. Etter sommeren lanserer vi digitale skjema. Dette medfører at innbyggerne i Lund kan kommunisere med kommunen på en enklere måte. Alle skjema vil bli samlet i en portal slik at det skal bli enklere å finne frem. Vi beklager at frem til dette vil det ikke ligge skjema på hjemmesiden. Ved behov ta kontakt med kommunen. 

Vi tar gjerne imot innspill og gode tips fra dere som bruker siden.