Agenda for møtet:

  • Velkommen v/ordfører Magnhild Eia
  • Presentasjon av 2 frivillige lag og foreninger – Aktiviteter og utfordringer 
  • Kulturplan og Handllingsplan for frivilligheten
  • Budsjett 2023
  • Samarbeid om flyktninger
  • Samarbeid om arrangement
  • Eventuelt

Ordføreren ønsker å poengtere viktigheten av at ditt lag er representert for å utvikle samspillet mellom frivilligheten og kommunen.

Åpent møte – alle er hjertelig velkomne!