Program for dagen: 17 Mai 2022

Kl.07.00 Salutt

Kl.08.00 Flaggheising i Moi sentrum.

Kl.09.30 Barnetog. Moi musikkorps og Moi skolekorps spiller.

Rute: Fra Nordan til Lund omsorgssenter

Program ved Lund omsorgssenter:

Velkomsthilsen fra 17 mai komiteen

Sang av elever ved Nygård barneskole

Ord for dagen av representant fra Lund omsorgssenter.

Tale av ordfører Magnhild Eia.

Moi skolekorps og Moi musikkorps spiller 3 vers av Nasjonalsangen.

Barnetoget går videre til idrettsanlegget.

Rute:   Lund omsorgssenter, Sentrum, Moi bru Nysted, idrettsanlegget

Hammeren barnehage og alle andre oppfordres til å følge etter barnetoget.

Kl. 10.45 Praktisk informasjon for dagen v/ konferansier

Kl. 10.50 Barn fra Hammeren barnehage synger sanger fra scenen.

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Sokneprest Knut Svenning og Lund menighet.

Kantor, Solvor K. Konstali spiller, Moi Barnegospel, Moi Soul Children, dansegruppe, elever    fra Nygård Barneskole deltar

                  Se eget program for gudstjenesten.

Kl.11.45 Betlehem Chin church danseoppvisning.

Kl.12.00 Dagens 17. mai tale v/ Ane Iselin Brogeland

                Etter talen danser alle BLI MED DANSEN på kunstgressbanen.

Kl.12.30 Aktiviteter og leker for barn, ungdom og voksne. Aktiviteter skjer på         

                kunstgressbanen og Lund ungdomsskoles uteområde.

Kl.12.45 Mesternes mester.

Kl.13.30 Turnoppvisning

Kl.14.15 Sang ved Triana Moen Omdal

Kl.14.45 Folketog.

Rute: Parkeringsplass ved idrettsanlegg - Nordan-hallen, Nysted, Moi bru, sentrum, Timrevik bru, idrettsanlegget.

Kl.15.30 Aktiviteter mm.

Kl.16.30 Offisielt arrangement slutt.

Kl.17.00 Kino for barn i klubbhuset, alder til og med 3 klasse.

Kl.18.00 Diskotek i klubbhuset for 4 til 7 klasse.

                Inngang kr.50.- Slutt kl.20.00

Kl.20.00 Diskotek i klubbhuset for 8 til 10 klasse. Åpen kiosk.

                Inngang kr. 50.- 

Kl.22.00 Slutt