Statens Vegvesen skriver i brev til Lund kommune at de ønsker å fjerne den gamle og skadde vei-broa som fører Fløyveien over E39. De ønsker heller ikke å erstatte den gamle broa med ny bro - ei heller gangbro. Broa har i mange år vært et stort problem for kjøretøyer med stor høyde, og ikke få kjøretøyer er blitt skadet ved sammenstøt. Broa er rett og slett for lav.

Det har vært befaring med representanter fra Vegvesen og kommune i slutten av 2021. Naboer er tilskrevet og flere har synspunkt på dette.

Nå er det vanskelig å få til et "folkemøte" om saken, så de aktuelle i området får onsdag 9. februar em SMS hvor de blir varslet om brevet fra vegvesenet. Kommunen ønsker å få inn synspunkter på tiltaket, konsekvenser osv. Frist for innspill er satt til 10. mars. De kan rettes til Lund kommune v/John Skåland, Rådhuset, 4460 Moi eller john@lund.kommune.no

 

I PNM-utvalget 7. april vil saken komme opp med de innspill som kommer inn, og det vil bli sendt en henvendelse til vegvesenet med Lund kommunes syn på saken.

John Skåland