Vannforsyningen er nå tilbake med normal kapasitet. I løpet av sommeren vil det bli nødvendig å stanse tilførselen i en kort periode for å gjøre ytterligere utbedringer. Vi kommer tilbake til dette når tidspunktet nærmer seg.