Hvem skal få:

Det er i hovedsak to grupper pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vurderes for tilbud om 3. dose: 

• Gruppe 1: 

Alle disse pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

• Gruppe 2:

Større grupper der behov for 3. dose, må vurderes for hver pasientgruppe: 

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Hvem identifiserer og informerer pasienten, og hvor skal de vaksineres? 

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Majoriteten av pasientene vil kunne vaksineres i kommunene, og pasientene må i de fleste tilfeller selv oppsøke vaksinasjonstilbudet i egen kommune for å få time til vaksinasjon med 3. dose når de har mottatt varselet fra behandlende lege. Pasienten må da ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper.

 

Klikk her for å lese mer om 3. dose hos FHI

 

Med vennlig hilsen
Vaksinekoordinatorene