Frivillige lag og foreninger kan søke om tildeling innen et av følgende satsingsområder:  

  1. Barn og unge
  2. Fysisk aktivitet
  3. Kosthold

Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av prosjektet
  • Formålet med prosjektet
  • Målgruppe
  • Tidspunkt for gjennomføring
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Kontaktperson/ søkers navn, telefonnummer, og e-post
  • En skriftlig evaluering av prosjektet sendes Lund kommune når dette er fullført.


 

Søknad merkes folkehelsemidler 2024, og sendes: :postmottak@lund.kommune.no