Oppvekst og kulturutvalget i Lund kommune lyser ut kr.100 000 til hver av bygdene i Lund kommune etter følgende kriterier:

  • Hvordan kan man bidra til bolyst i bygden? Begrunn søknaden.
  • Bolysttiltak som prioriterer barn og unge.
  • Lag og foreninger kan søke midler, ikke privatpersoner eller næringsdrivende. Flere lag kan søke sammen.
  • Arbeidet bør være dugnadsbasert.
  • Det innleveres rapport over arbeidet med regnskap innen 01.12.22.

 

Søknadsfrist er fredag 6.mai, merkes med: Bolyst- O/k etaten.