Dette gjøres i tett samarbeid med kommunene i Dalane og Hå kommune

Mer info se link:

https://www.uis.no/nb/aktuelt-om-studier/uis-starter-distriktsvennlig-sykepleierutdanning-i-dalane