Begge to har i årevis drevet med dugnadsarbeid i forhold til Sætraområdet. Det har vært løypekjøring, merking, bygging, opparbeidelse av skitrasé og sist men ikke minst på dugnad for dagsturhytta. (Reidar fremhever at mange andre også har deltatt her. ) Arvid er også aktiv i museets venner og historielaget, mens Reidar  i årevis har vært en pådriver i Moi IL sin skigruppe.

 

Lund kommune takker Reidar og Arvid for åresvis dugnadsinnsats og engasjement i bygda vår. 

 

Med dette ønsker O/k etaten alle en riktig God Jul og vil samtidig takke alle andre som bidrar med frivillig arbeid til glede for andre.