Svært mange lundøler bidrar med frivillig innsats.  Noen gjør likevel en større innsats enn andre uten å spørre om anerkjennelse eller belønning.  Disse ønsker Lund kommune å løfte fram.   

I fire uker fram til jul vil en person få en blomsterhilsen.  

Hvem disse er, blir offentliggjort ukentlig på hjemmesiden til kommunen.