Helga har vært pådriver for å starte opp fritidsklubben i Hovsherad som holder til i Kjelleren på Hovstun. Klubben er for ungdommer fra 8.-10.klasse og holder åpent annenhver tirsdag og fredag i oddetallsuker. I tillegg har Helga vært pådriver for sentrumsutviklingen i Hovsherad der de blant annet har skaffet trampoliner til glede for alle.

Lund kommune takker Helga for flott dugnadsinnsats og engasjement!