Toralf har vært pådriver for Loftet fritidsklubb som holder til på Ualand på Heskestad samfunnshus. Fritidsklubben ble restartet i 2018, er et gratistilbud og for alle fra 5-10 klasse. Klubben holder åpent på fredagene.

Toralf forteller at de er flere som har jobbet dugnad for å kunne starte fritidsklubben.

Lund kommune takker Toralf for flott dugnadsinnsats og engasjement!