Denne hedersutnevnelsen får han på bakgrunn av sitt mangeårige dugnadsengasjement på fotballbanen.  Her kan nevnes:  rydding av fotballområdet, vedlikehold av målene, speaker på kamper og klipping av plener.  Han har et stort hjerte for Moi IL.