I 2022 samlet bøssebærerne inn over 90 millioner kroner i løpet av to timer.

TV-aksjonen NRK 2023 finner sted 22. oktober, og går i år til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Vi kan sammen gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Midlene går til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn, og fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal midlene gå til å hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt.

Bøssebærerne i Lund vil i hovedsak være elever og deres foresatte eller andre voksne som sjåfører. Innsamlingen søndag vil starte ca. kl. 14 i Heskestad og Hovsherad mens den på Moi vil starte ca. kl. 15. På Moi oppfordres bøssebærere og sjåfører, som har anledning, å møte opp på rådhuset et kvarter før kl. 15, da det tar tid å registrere alle som skal sendes ut på tur.

Enhver krig, er en krig mot barn, sa Eglantyne Jebb, Redd Barnas grunnlegger, for hundre år siden.

https://www.youtube.com/watch?v=_4OUq_Cjh0o

Ruteinndeling på Moi (revidert 05.10.23).pdf

Takk for at du bidrar til TV-aksjonen 2023, - og til å la barn leve i fred!

På vegne av den lokale aksjonskomitéen

Magnhild Eia

Ordfører/leder av den lokale aksjonskomitéen