Lund har mange husstander og mange kjøreturer!
Hvem vil være med å ta en kjøretur og hvem vil være bøssebærer? SØNDAG 22. OKTOBER
Send en SMS med navn på sjåfør og bøssebærer til Gunn Tove Gursli (481 22 015) eller Gro Helleland (976 58 850).
Oppmøte på rådhuset kl 15.00 søndag 22. oktober.
Dette er en meningsfull og knallviktig søndagstur.