Dalane demensforening hadde sin årlige innsamlingsaksjon i uke 38. Innsamlingsaksjonen går over hele Norge der det samles inn penger til forskning på demens i mange lokallag i demensforeningene rundt om i landet. 

Takk til flotte elever fra valgfaget innsats for andre, ved Lund ungdomsskole. De gikk rundt med innsamlings bøsser her i kommunen.

Vil også få takke læreren Samantha Hansen som sier ja til å være med på innsamlingen år etter år.

BARE FORSKNING KAN STOPPE DEMENS!