Onsdag kveld hadde tre nye nærkontakter testet positivt på covid-19. Smittesporing pågår for fullt i dag og fremover.

Folk i Lund bør nå ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder folk som antar at de har vært eksponert for smitte mer enn 15 minutter. Andre bes spesielt være på vakt ved symptomer generelt. (Mange som er smittet har få eller ingen symptomer)

Kommunen vil spesielt opplyse om at de som har vært på «privat arrangement» på «Godsen» ved stasjonen på Moi etter den 30. juli, bør være særlig på vakt siden det er sporet smitte til denne lokasjonen.

Det samme gjelder folk som har vært på fredagskonsert på Fisketorget i Flekkefjord siste helg.

Kommunelegen vil minne om at folk er nøye på å holde de grunnleggende smittevernreglene, og dette er spesielt viktig ved arrangementer.  Å holde avstand til andre så langt det er mulig, er meget viktig. Alt dette gjelder også fullvaksinerte.

 

John Skåland

Beredskapskoordinator

 

Magnhild Eia

Ordfører