Planen vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Det kan i utgangspunktet gis innspill på følgende:

  • Plandokumentet.
  • Fysiske tiltak langs veinettet som kan bedre trafikksikkerheten i kommunen.

Se under for å laste ned dokumentene. 

Innspill som gjelder tiltak langs veinettet bearbeides av lokalt politi, barnas representant, kommunalsjef OK og kommunalsjef PNM i fellesskap. Endelig vedtak fattes av kommunestyret.

 

Høringsfrist:

15. august 2021.

 

Evt. innspill sendes: postmottak@lund.kommune.no

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Lund kommune 2021-2025.pdf

Vedlegg 1. Prioriterete tiltak 2021-2025.pdf

Vedlegg 2a. Trafikksikkerhetsplan for Lund kommune 2021 - 2025 - offentlig høring - svar frå Statens vegvesen.pdf

Vedlegg 2b. Lund kommune - Offentlig høring - Trafikksikkerhetsplan for 2021-2025. Bane NORs uttalelse.pdf

Vedlegg 3. Veileder, trafikksikker kommune.pdf