Både på Moi, Heskestad og Eik er det registrert trær, busker og hekker som vokser ut i de kommunale veiene. Dette hindrer sikt og kan være et trafikksikkerhetsproblem. I tillegg er det til stort hinder for vintervedlikehold av veiene.

Vi vil oppfordre alle som har eiendom som grenser til kommunal veg om å sjekke forholdene på sin eiendom, og sørge for at trær og busker beskjæres og klippes ned slik at de ikke er til hinder for ferdsel og vedlikehold av veien.

 

John Skåland