Elektronisk søknadsskjema og retningslinjer ligger på Lund kommunes hjemmeside under "Kultur og Fritid".

https://skjema.lund.kommune.no/

 

Lag og foreninger som har flere avdelinger/grupper fremmer en felles søknad.

Søkerne må være tilhørende i Lund kommune.                   
Innvilget tilskudd vil bli utbetalt i løpet av juni 2022.

SØKNADSFRIST:  1. APRIL 2022