Lag og foreninger i Lund har anledning til å søke om midler til kulturarbeid i 2021. Klikk her for å komme til søknadssenteret. Du finner skjemaene under "kultur og fritid". 

Lag og foreninger som har flere avdelinger/grupper fremmer en felles søknad.

Søkerne må være tilhørende i Lund kommune.                   
Innvilgede tilskudd vil bli utbetalt i løpet av juni 2021.

 

SØKNADSFRIST:  1. APRIL 2021