Målet med tilskuddsordninger er å tilrettelegge for at alle barn og unge skal ha muligheter for mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til åpne møteplasser, deltakelse på ferie og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Gjelder for barn i alderen 0 - 24 år.

Søknadsfrist 18. november 2022.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på
https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/