Ordningen gjelder kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.  Tilskuddet blir utbetalt til kommunen, som er ansvarlig for å videreformidle til frivillige organisasjoner.

Vær oppmerksom på:

Lund kommune vil utbetale støtten så raskt som praktisk mulig etter at vi har fått behandlet søknadene etter søknadsfristen.