Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 1. juli 2022.

NorDan kulturfond har til hensikt å styrke kulturtilbudet og stimulere til økt trivsel og utviklingsmuligheter i lokalsamfunnet.

Søkere kan være foreninger/lag, grupper eller enkeltpersoner. Søkerne må ha sin virksomhet i Lund kommune.

Søknad med beskrivelse av aktivitet/arrangement og kostnadsoverslag sendes:

E-post: postmottak@lund.kommune.no