Lund kommune er i gang med ansettelse av jordmor.

Frem til dette er på plass tilbys gravide oppfølging hos jordmor i Bjerkreim.

Jordmor i Bjerkreim er Benedikte Myksvoll.

Hun jobber mandager, torsdager og hver andre fredag. 

 

Dersom du ønsker kontakt med jordmor i denne perioden kan du kontakte

Bjerkreim helsestasjon på tlf; 51201159/58.